TIN TỔNG HỢP KHÁC
Hiến máu tình nguyện xã Đức Xương
26/06/2023 09:03:34

Hiến máu tình nguyện xã Đức Xương năm 2023.

LỜI CẢM ƠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 

Kính thưa toàn thể nhân dân

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 02/6/2023 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Huyện Gia Lộc về việc tổ chức và giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023. Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Đức Xương đã kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ngày hiến máu tình nguyện nhân đạo. Ngày 06/6/2023, ban chỉ đạo đã có bài tuyên truyền, vận động đến Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài xã tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả đến ngày 18/6 đã có 36 tình nguyện viên trong xã tham gia đăng ký hiến máu, Sáng ngày 24/6/2023 đã lấy được 26 đơn vị máu/ 25 chỉ tiêu huyện giao, vượt chỉ tiêu 01 đơn vị máu, đây là những tình nguyện viên có lòng hảo tâm, tương thân, tương ái, sẻ chia đùm bọc. Thay mặt Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Đức Xương, trân trọng cảm ơn 36 tình nguyện viên là Cán bộ, Công chức, Đoàn viên, Hội viên thuộc các tổ chức trong xã, đã hăng hái đăng ký đi hiến máu tình nguyện để ngày hiến máu Giọt máu hồng hè năm 2023 thành công tốt đẹp. Kính chúc các tình nguyện viên, luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt, gia đình hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn!

 
 
 
 

Đức Xương, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TM. BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Phan Đăng Nghị

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:29:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,346