THÔNG BÁO
Thông báo của ban thương binh xã hội xã Đức Xương về việc dựng trợ cấp xã hội
16/05/2022 09:08:27

THÔNG BÁO

Của Ban Thương Binh xã hội xã Đức Xương về việc dừng trợ cập xã hội và hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ hoặc chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND, 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

 
   


Kính thưa toàn thể nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chế độ trợ giúp đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về hỗ trợ kinh phí trợ giúp đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc dừng trợ cấp xã hội hàng tháng từ tháng 01/7/2021 đối với 201 đối tượng người Cao tuổi thuộc hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vẫn còn anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột. Xã Đức Xương có 18 đối tương gồm

01

NGUYỄN THỊ HÃNH

01/01/1944

An Cư

02

PHẠM THỊ NHO

01/01/1948

An Cư

03

PHẠM THỊ DẺO

01/01/1948

An Cư

04

PHẠM THỊ LUYẾN

14/03/1956

An Cư

05

NGUYỄN THỊ NGẢNH

01/01/1947

An Cư

06

PHẠM THỊ DUNG

01/03/1955

An Cư

07

PHẠM ĐĂNG ĐỨC

01/01/1943

An Cư

08

PHẠM THỊ NAM

01/01/1951

An Cư

09

TRỊNH THỊ LONG

01/10/1955

An Cư

10

PHẠM THỊ BIÊN

01/01/1955

An Cư

11

TRẦN THỊ TÂN

27/07/1956

An Cư

12

PHẠM THỊ HÂN

06/06/1957

An Cư

13

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

05/12/1957

An Cư

14

VŨ THỊ LE

07/01/1954

An Vệ

15

PHẠM THỊ BÌNH

01/01/1945

An Vệ

16

NGUYỄN THỊ MÁCH

01/01/1950

An Vệ

17

ĐINH THỊ MÁNH

01/01/1947

Thọ Xương

18

PHẠM THỊ TỨ

01/01/1939

An Cư

Thực hiện Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về hỗ trợ kinh phí trợ giúp đối với người Cao tuổi thuộc hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vẫn còn anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột, vì vậy 18 trường hợp trên của xã Đức Xương không phải thu hồi số tiền từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2021

Thực hiện Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐND tỉnh Hải Dương ngày 29/4/2022 quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chông, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn, hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đối tượng áp dụng: Người Cao tuổi theo quy định của luật Người Cao tuổi đang sinh sống tại hộ gia đình có đủ các điều kiện sau:

-Thuộc Hộ Nghèo;

- Không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Không có Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng hoặc các khoản trợ cấp hàng tháng khác;

- Không thuộc diện đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. ((a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Vậy ban thương binh xã hội xã Đức Xương xin thông báo cho 18 đối tượng của xã Đức Xương được biết từ tháng 5/2021 dừng trợ cấp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các đói tượng có đủ điều kiện được hưởng theo Nghị quyết Số 01//2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Đối tượng đặc thù của tỉnh Hải Dương thì làm Hồ sơ để được hưởng theo Nghị quyết số 01/2022/NQQ-HĐND ngày 29/4/2022, Hồ sơ gồm Căn cước công dân, giấy xác nhận thông tin cư trú của Công an xã Đức Xương, bì đụng hồ sơ, tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội tất cả 2 bộ nộp cho Công chức Văn hóa xã hội vào các ngày làm việc

 

BAN THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Phạm Công Điệp Thông báo

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1105
Trước & đúng hạn: 1105
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 14:07:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 24
Tất cả: 15,975