Giới thiệu
Báo cáo Đánh giá giữa nhiệm kỳ Hội Phụ Nữ xã Đức Xương
20/10/2023 08:46:13

Báo cáo Đánh giá giữa nhiệm kỳ

BÁO CÁO

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

Đại hội Phụ Nữ xã lần thứ 26 (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ Nữ toàn quốc lần thứ XIII

 
   


PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NỬA NHIỆM KỲ (2021 -2026)

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG PHỤ NỮ:

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã lần thứ XXVI trong điều kiện kinh tế- xã hội của xã nhà liên tục tăng trưởng; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững và ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác vận động phụ nữ thường xuyên nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Hội LHPN huyện Gia Lộc, sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Đó là những thuận lợi cơ bản, quan trọng thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã lần thứ XXVI cũng còn gặp nhiều khó khăn như: Giá cả các mặt hàng tăng cao, giá nông sản giao động ở mức thấp, tình hình tệ nạn xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở địa phương như Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của hội viên và nhân dân trên các lĩnh vực những yếu tố trên đã phần nào làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của nhân dân, tác động đến hoạt động, phong trào phụ nữ trong xã.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021 - 2026):

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Hội LHPN xã căn cứ vào kế hoạch của Hội câp trên và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa, hàng năm, hàng quý, hàng tháng chỉ đạo các chi Hội phụ nữ trong xã tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nghiêm túc, sâu rộng nhằm tuyên truyền kết quả Đại hội phụ nữ các cấp tới cán bộ Hội viên, phụ nữ trong toàn xã. Đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ HAI KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người PN Đức Xương tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM:

Ban thường vụ Hội LHPN xã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng người PN Đức Xương tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới 100% chi Hội Phụ nữ trong xã và tổ chức quán triệt nội dung của phong trào thi đua tới 100% cán bộ, 85% hội viên, phụ nữ trên hệ thống truyền thanh của xã vào các ngày truyền thống của hội, các kỳ sinh hoạt hội viên như 8/3, 20/10 các kỳ sơ kết, tổng kết...

Hàng quý, Ban chấp hành Hội LHPN xã tổ chức, học tập chuyên đề theo nội dung trong tài liệu Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, tham gia học tập có 15/15 = 100% Ủy viên BCH, chi Hội trưởng, chi Hội phó; vận động cán bộ, hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm như: tiết kiệm điện, ga, nước và chi phí sinh hoạt, duy trì 18 tổ nhóm góp vốn cho vay luân chuyển với 76 thành viên tham gia, số tiền 890.000.000 đồng cho 76 hội viên vay; Vận động 177 hộ vay vốn ở 4 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH tham gia gửi tiết kiệm 100.000 Đ/tháng với số tiền 320 triệu đồng gửi vào Ngân hàng CSXH huyện; duy trì mô hình hũ gạo tình thương để giúp Phụ nữ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động

Hội tổ chức tuyên truyền nội dung các tiêu chí mới của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” để cán bộ, hội viên hiểu mục đích ý nghĩa nội dung của Cuộc vận động. Đồng thời chỉ đạo 4/4 chi hội có các biện pháp giúp các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí của cuộc vận động như: Tiếp tục nhận ủy thác cho các hộ gia đình vay vốn ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình nước sạch, công trình vệ sinh; mời hội viên tham gia các lớp tập huấn kiến thức KHKT để áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất chăn nuôi, thâm canh tăng năng suất cây trồng, kiến thức về VSMT, vệ sinh ATTP... nửa nhiệm kỳ qua hội đã giúp đỡ có 16 hộ gia đình đạt đủ 8 tiêu chí của Cuộc vận động. (Đạt chỉ tiêu NQĐH)

- Chỉ đạo các chi Hội duy trì và chăm sóc các tuyến đường hoa; mô hình "Phụ nữ thu gom rác thải và phân loại rác từ trong gia đình"; Tuyên truyền trên 300 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom phân loại rác thải. Phát động chi hội An cư 2 tham gia trồng 300 cây keo trên các tuyến đường thôn

Tiếp nhận và cấp phát 320 bếp đun củi cải tiến và 1400 bóng đèn led cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu sử dụng bếp đun củi và sử dụng bóng đèn led thay thế bóng đèn sợi đốt

Phối hợp tổ chức 12 buổi tuyên truyền kiến thức dân số KHHGĐ, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước, trong và sau sinh; chỉ đạo 4/4 chi hội vận động các cặp vợ chồng đăng ký không sinh con thứ 3

3. Kết quả thực hiện hai khâu đột phá

(1) Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin: Hội Liên hiệp Phụ nữ Đức Xương đã lập trang facebook để thường xuyên duy trì, đăng tải, chia sẻ tin tức trên trang fanpage, trang facebook của Hội LHPN huyện Gia Lộc, Hội LHPN tỉnh Hải Dương. Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin bằng trang zalo trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở và các hoạt động của Hội đều cập nhật lên cổng thông tin điện tử của xã Đức Xương, huyện Gia Lộc kịp thời. Cử cán bộ Hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt app và sử dụng dịch vụ emobile banking để thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng tài chính của cá nhân và gia đình, cài đặt ứng dụng công nghệ số Vneid, VSSID cho hội viên và nhân dân.

(2) Tập trung xây dựng cơ sở Hội trong sạch vững mạnh: Hội LHPN xã đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, hàng năm cử cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, tạo nền tảng, cơ hội cho cán bộ Hội tiếp cận các kiến thức, kỹ năng mới ứng dụng vào thực tiễn hoạt động Hội. đến nay Chủ tịch Hội đạt chuẩn chức danh theo quy định, Phó Chủ tịch Hội có trình đọ văn hoá 12/12; trình độ LLCT sơ cấp; 7/10 BCH có trình độ văn hoá 12/12; 5/10 BCH có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên ; 2/4 chi hội trưởng có trình độ văn hoá 12/12. (Đạt 100% chỉ tiêu NQĐH)

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đề án 938: "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027".

Triển khai Kế hoạch thực hiện đề án 938, đặc biệt nhấn mạnh chủ đề "Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm"; An toàn cho phụ nữ và trẻ em Chủ động lồng ghép tuyên truyền các vấn đề của địa phương có liên quan đến quyền, lợi của phụ nữ và trẻ em đến 85% ông bố bà mẹ có con dưới 16 tuổi tham dự. Tổ chức giám việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường Mầm non (Đạt chỉ tiêu NQĐH)

2. Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ chị em như: Tham gia chương trình đồng hành cùng chị Nest, ký kết với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng CSXH cho hội viên vay trên 30 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hộ vay để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó con phát huy nguồn nội lực như tự nguyện đóng góp quỹ cho quay vòng không lãi suất với số tiền trên 200.000.000 đ cho 20 lượt chi em vay để phát triển sản xuất, kinh doanh đồng thời còn phát động phong trào chị em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình về cây, con giống, kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi; Trong nửa nhiệm kỳ Hội LHPN xã đã phối hợp với công ty Hahe, Blazo tổ chức 4 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho 87 lao động nữ cho các công ty đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ra mắt mô hình dịch vụ Phụ nữ giúp việc gia đình. (Đạt chỉ tiêu NQĐH)

IV. KẾT QUẢ THỰC HIÊN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam:

Hội đã tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ như: Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các nhiệm vụ của Hội… những nội dung trên đã tuyên truyên tới 100% cán bộ Hội và trên 85% hội viên phụ nữ trong xã.

Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia trực tuyến cuộc thi tìm hiểu "Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương - 75 năm một chặng đường vẻ vang”, tìm hiểu về Nghị quyết đại hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII; cuộc thi tìm hiểu kiến thức về VSMT, VSATTP....

Tham gia Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; ngày hội gia đình hạnh phúc, gia đình điểm 10…. Do Hội LHPN huyện và sở văn hoá tổ chức

Tổ chức ra mắt 4 CLB thể thao dân vũ tại 4 chi hội với trên 200 thành viên tham gia. Các CLB hoạt động nề nếp, hàng ngày thường xuyên luyện tập vào các buổi tối. Hai năm qua đã tổ chức 9 lượt giao lưu dân vũ do Hội LHPN xã và các thôn tổ chức (Đạt 100% chỉ tiêu NQ)

Để nâng cao ý thức về phòng chống tội phạm từ trong gia đình, Hội đã tuyên truyền hội viên tham gia cuộc thi trắc nghiệm online tìm hiểu về phòng chống xâm hại trẻ em. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ công an về "Đẩy manh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023.

Phối hợp với BHXH huyện tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hàng năm duy trì trên 500 thẻ BHYT hộ gia đình và 42 sổ BHXH tự nguyện. Nửa nhiệm kỳ Hội đã tuyên truyền vận động tăng mới 130 thẻ BHYT và 12 sổ BHXH tự nguyện (Đạt 40% chỉ tiêu NQĐH)

* Các hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ:

- Tiếp tục quản lý và khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH, tổng dư nợ đến nay là 36,8 tỷ đồng cho 356 gia đình vay (Nửa nhiệm kỳ bổ sung mới là 6,6 tỷ/ 134 lượt hộ vay); phối hợp với Hội Nông dân tổ chức 6 buổi chuyển giao KHKT về quy trình chăm sóc lúa và các cây rau màu xen vụ cho 340 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. Phối hợp với Công ty phân bón bắc Giang cung ứng trên 8 tấn phấn bón cho các gia đình hội viên phụ nữ. Phối hợp với Công ty Blazo, công ty Heha tổ chức 04 buổi tư vấn giới thiệu việc làm có 280 người tham gia. Các hoạt động của Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,9% xuống còn 1,28% Giai đoạn 2021 – 2023 (Đạt chỉ tiêu NQ hàng năm)

* Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mô côi:

- Hội phụ nữ đã khảo sát toàn xã 25 cháu mô côi, 9 cháu là con của mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Hội LHPN xã đã báo cáo Hội LHPN huyện kết nối với các nhà hảo tâm đến nay toàn xã có 06 cháu được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ là 500.000đồng/tháng, thời gian hỗ trợ từ 03 năm đến 05 năm (Trong đó Hội LHPN xã vận động nguồn lực hỗ trợ đỡ đầu cho 01 cháu trong 3 năm).

* Công tác nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội:

Trích quỹ khuyến học 4.000.000 Tặng 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới; Tặng 240 kg gạo và 45 suất quà trị giá 14.800.000 Đ cho Phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tặng 2 téc nước trị giá 4.000.000 đồng cho vợ liệt sĩ và hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với Hội LHPN huyện trao 1 mái ấm tình thương trị giá 40.000.000 đồng cho PN tàn tật đơn thân. (Đạt 100% chỉ tiêu NQĐH)

Thanh toán dứt điểm món nợ quá hạn Ngân hàng Chính sách xã hội cả gốc và lãi là 11 triệu đồng cho Phụ nữ tàn tật vay vốn xây nhà ở thuộc chương trình xoá nhà tranh tre lứa lá năm 2010 (Phần việc chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ 17)

Vận động Ban chấp hành dọn nghĩa trang liệt sĩ, tham gia thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7; Tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ, Trích quỹ thăm tặng quà mẹ VN anh hùng, mẹ, vợ liệt sĩ vào dịp 27/7 hàng năm; Tiếp nhận 2 bóng đèn năng lượng chiếu sáng lắp đặt ở nghĩa trang liệt sĩ và 3 ghế đá kê tại sân nhà văn hoá An Cư 2 trị giá 3.500.000 đồng.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội bình đẳng giới:

Hội Phụ nữ xã và các chi Hội Phụ nữ thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời, chính xác những diễn biến tư tưởng, đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tham gia hoà giải 16 lượt mâu thuẫn xóm làng, tranh chấp đất đai và hôn nhân gia đình. Tuyên truyền hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên tham gia Luật đất đai (Sửa đổi), Hội phụ nữ xã đã tổng hợp và gửi báo cáo tổng hợp về Hội LHPN huyện; phối hợp giải quyết dứt điểm những vướng mắc từ cơ sở góp phần ổn định tình hình nông thôn.

Cử hội viên phụ nữ tham dự các Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã với cử tri và nhân dân; Tham mưu với Đảng uỷ tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đ/c Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã với cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Đức Xương. Tại hội nghị đã có 13 ý kiến giải quyết về vấn đề đất đai, vệ sinh môi trường, giao thông thuỷ lợi….. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề mà cán bộ, hội viên Phụ nữ quan tâm. Đồng thời chỉ đạo các các bộ phận liên quan tập trung nghiên cứu, giải trình đầy đủ, kịp thời những nội dung kiến nghị theo thẩm quyền. Qua hội nghị đối thoại giúp cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận giữa cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ. (Đạt 100% chỉ tiêu NQĐH)

Vận động …..nam giới và ra Quyết định công nhận …. Hội viên danh dự (Đạt 100% chỉ tiêu NQĐH)

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, hội nhập quốc tế:

Hội thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức trong các buổi sinh hoạt hội viên, nhằm thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội và sinh hoạt Hội thường xuyên. Nửa nhiệm kỳ Hội kết nạp mới được 37 hội viên mới. Trong đó Hội viên chết, chuyển đi nơi khác là 25 hội viên. Đến nay tổng số hội viên phụ nữ trong toàn xã là 1.412 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 92,6%; 335/1412= 23,7% hội viên nòng cốt, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên 85%, hội viên đóng hội phí đạt 100%. Nộp hội phí về huyện đảm bảo chỉ tiêu giao (Vượt 102,5% chỉ tiêu NQĐH)

Hội Phụ nữ đã giới thiệu với Đảng kết nạp 1 đảng viên nữ chi bộ nông thôn (Đạt 20% chỉ tiêu NQĐH).

4/4 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội LHPN xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền và được Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện khen thưởng. (Đạt 100% chỉ tiêu NQĐH).

Tích cực tuyên truyền để cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ chủ động tham gia hội nhập. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ nắm bắt về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới; Chủ động kết hợp với MTTQ, các ban ngành đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền phụ nữ và nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội PN các cấp còn gặp nhiều khó khăn, do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid -19 gây ra, làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, đời sống và sản xuất của người dân, xong được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Hội LHPN huyện, của cấp ủy Đảng, sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ xã. Hội LHPN xã đã triển khai các hoạt động kịp thời, đồng bộ do vậy phong trào Hội LHPN xã Đức Xương tiếp tục phát triển, được được cấp ủy, chính quyền đánh giá là một đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đánh giá có 6/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu NQ Đại hội đại biểu PN xã lần thứ 26, NQ Đại hội PN các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, còn 2 chỉ tiêu là phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH và chỉ tiêu kết nạp đảng viên nữ ở chi bộ nông thôn chưa đạt.

* NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động phong trào phụ nữ năm 2022 vẫn còn những mặt tồn tại hạn chế sau:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho phụ nữ chưa có chiều sâu; Hoạt động phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách và bình đẳng giới có mặt còn hạn chế; Công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng hội viên, những vấn đề liên quan đến đời sống của PN, chưa được thường xuyên, kịp thời.

2. Do trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ Hội còn hạn chế, việc triển khai sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Hội còn lúng túng, chế độ chính sách đối với cán bộ chi hội còn nhiều bất cập, kỹ năng tổ chức, điều hành của cán bộ chưa đồng đều; Mặt khác do tác động của nền kinh tế thị trường, một bộ phận phụ nữ trẻ, PN trung tuổi tham gia lao động trong các công ty, xí nghiệp, các xưởng gia công may mặc, đóng gói bánh đậu xanh dẫn đến tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao; tỷ lệ hội viên tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp.

3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên nữ ở chi bộ nông thôn còn rất hạn chế; Việc quy hoạch nguồn cán bộ nữ còn gặp nhiều khó khăn; Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực ở các Chi hội chưa được quan tâm kịp thời

PHẦN HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên Phụ nữ thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu đạt 97% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội PN các cấp, Nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vận động hội viên Phụ nữ thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, thường xuyên năm bắt tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn lo lắng của Hội viên để cùng cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

2. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của hội; Nâng cao chất lượng xây dựng, củng cố tổ chức hội; Đẩy mạnh Phong trào thi đua Xây dựng người Phụ nữ Đức Xương tự tin, nhân ái, năng động sáng tạo, có khát vọng phát triển” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; Xây dựng các mô hình tập hợp thu hút hội viên, trú trọng công tác xây dựng điển hình của phụ nữ để tuyên truyền và nhân rộng; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội ở các Chi hội, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay NHCSXH.

4. Phấn đấu 100% các chi hội đạt vững mạnh, Hội LHPN xã đạt VMXS; Tích cực vận động tập hợp thu hút PN tham gia vào tổ chức Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp được từ 30- 40 hội viên mới, mỗi chi hội phấn đấu kết nạp từ 8-10 hội viên trở lên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Hội PN giới thiệu 4 hội viên ưu tú để kết nạp đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, bình xét thi đua khen thưởng kịp thời; Duy trì và nhân rộng hoạt động của CLB văn hoá, văn nghệ, thể thao dân vũ để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, rèn luyện sức khỏe.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá

(1) Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin;

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức hội, tuyên truyền vận động hội viên sử đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động tập hợp phụ nữ; quan tâm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp điều chỉnh, hỗ trợ phù hợp. Đồng thời thường xuyên phát hiện, biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực để tuyên truyền và nhân rộng.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ qua các trang zalo, fecbook tạo hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động hội viên tích cực vào các trang zalo, fecbook để thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin hoạt động của Hội nhanh nhất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả,…để học tập và vận dụng vào cuộc sống đồng thời tạo sự kết nối, tương tác giữa Hội cấp trên với Hội cấp dưới, giữa tổ chức Hội với hội viên phụ nữ và là cánh tay nối dài của tổ chức Hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ.

(2) Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Phát triển các loại hình hoạt động phù hợp để tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; vận động phát triển hội viên tới từng hộ gia đình; xây dựng hội viên nòng cốt; Cử BCH, chi trưởng, chi phó phụ nữ tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội do hội phụ nữ huyện và các cấp các ngành tổ chức.

Thường xuyên nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, những vấn đề hội viên phụ nữ và nhân dân quan tâm để từ đó xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội

Duy trì mô hình hũ gạo tình thương; Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ hội viên PN hưởng ứng quỹ mái ấm tình thương mỗi hội viên tiết kiệm từ 5.000 đồng trở lên.

6. Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”: Thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Công an và Hội PN về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; Duy trì 4 địa chỉ tin cậy; Khai thác và quản lý tốt nguồn vốn uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp tạo nguồn vốn cho người dân cũng như hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế; duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; Tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng để nâng cao trình độ mọi mặt cho PN; nhân rộng mô hình "Phụ nữ thu gom và phân loại rác thải từ trong gia đình", mô hình “đường hoa PN tự quản”.

Trên đây là báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã Đức Xương lần thứ XXVI, BCH Hội LHPN xã tập hợp báo cáo BTV Hội LHPN huyện Gia Lộc, Đảng ủy xã Đức Xương để theo dõi và chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

* Nơi nhận:

- Huyện Hội (Để BC);

- BTV Đảng ủy (Để BC);

- BCH hội LHPN xã,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huế

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:21:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,346