CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kế hoạch thắp nến tri ân
20/07/2023 08:55:39

Kế hoạch của Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã Đức Xương, về thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

UBND XÃ ĐỨC XƯƠNG

BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

 
   


Số: 04/KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Đức Xương, ngày 19 tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn"

và "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ"

Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)

---------------

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban chỉ đạo HĐH huyện về việc tổ chức Lễ dâng hương – Thắp nến chi ân các anh hùng Liệt sỹ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023). Ban chỉ đạo HĐH và chiến dịch thanh niên tình nguyện xã Đức Xương xây dựng kế hoạch tổ chức tuần “đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” "Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ" nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023) cụ thể như sau:

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         - Thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua hoạt động tuần "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn""Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong học tập, lao động góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Tuần hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn".

- Thời gian: Từ 20/7 đến 27/7/2023.

- Nội dung hoạt động:

- Tuyên truyền về lịch sử ra đời và ý nghĩa của ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 và công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thông qua các hình thức: sinh hoạt chi đoàn, chi hội và tổ chức nói chuyện truyền thống; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở...

- Tổ chức các hoạt động: chăm sóc, tặng quà; tặng các công trình thanh niên; giúp đỡ gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam, người có công với cách mạng, Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn...

- Tu sửa, chỉnh trang, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

2. Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân.

* Thời gian: Từ 19h30 ngày 26/7/2023.

* Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Xương.

* Thành phần:

- Đại biểu huyện: Mời Thường vụ huyện ủy phụ trách khu, BTV huyện đoàn, thành viên BCĐ HĐH hè phụ trách xã.

- Đại biểu xã: Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo HĐND-UBND và BCĐ HĐH; các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng phó thôn; Mẹ VNAH, đại diện thân nhân các liệt sỹ, GĐCS, thương bệnh binh; ĐVTN, đội viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội.

* Nội dung chương trình buổi lễ:

- Ổn định tổ chức, sắp xếp đội hình.

- Văn Nghệ

- Chào cờ (Quốc ca).

- Phút mặc niệm (nhạc Chiêu hồn tử sỹ).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu tri ân của lãnh đạo địa phương.

- Mời các đoàn đại biểu và đại diện một số thân nhân các gia đình liệt sỹ lên dâng hương tại kỳ đài và các phần mộ.

(Lưu ý: sau khi các đoàn đại biểu lên dâng hương tại kỳ đài xong sẽ xuống thắp hương, thắp nến tại các phần mộ liệt sỹ. Yêu cầu chuẩn bị mỗi ngôi mộ có 01 bông hoa, 01 ngọn nến và hương; đồng thời sử dụng nhạc nền: Bài ca không quên);

- Kết thúc buổi lễ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn thanh niên

- Phối hợp với công chức VHXH, Công chức LĐTB và XH xây dựng Kế hoạch, đề dẫn tổ chức, chuẩn bị kịch bản chương trình, trang trí khánh tiết...cho Lễ dâng hương - thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”

- Phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ HĐH xã tổ chức tốt Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

2. Công chức VH - XH

- Phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch kinh phí, tổ chức trang trí khánh tiết, xây dựng chương trình và một số nội dung khác chuẩn bị tốt cho buổi“Lễ dâng hương - thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”.

2. Công chức lao động TB và XH

-Tham mưu tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, thương bênh binh; Phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch kinh phí, tổ chức trang trí khánh tiết, xây dựng chương trình và một số nội dung khác chuẩn bị tốt cho buổi“Lễ dâng hương - thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”.

3. Hội Cựu chiến binh:

- Chỉ đạo, triển khai kế hoạch tới các chi hội; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong tuần "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" và tổ chức "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các AHLS"; bố tríu lực lượng tham gia đội tiêu binh và dâng hoa trong buổi lễ.

- Phối hợp với các cấp tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, hội viên Hội CCB và Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng.

4. Ban Chỉ huy quân sự :

- Phối hợp thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động trong tuần "Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn""Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" nhân kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2023) trên địa bàn xã.

- Đề nghị cấp uỷ Đảng, Chính quyền quan tâm trích từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức các hoạt động nêu trên; chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự ủng hộ, hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân để tổ chức tốt các hoạt động trong tuần "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" “ Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”.

- Đồng chí chỉ huy trưởng quân sự điều hành phần nghi lễ đâng hoa và chào cờ

5. Hội phụ nữ

- Chỉ đạo, triển khai kế hoạch tới các chi hội; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong tuần "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" và tổ chức "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các AHLS".

- Tham gia tổ chức chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho buổi "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các AHLS".

6. Hội ND

- Chỉ đạo, triển khai kế hoạch tới các chi hội; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong tuần "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" và tổ chức "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các AHLS".

- Tham gia tổ chức chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho buổi "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các AHLS"

7. Công an xã

- Lên phương an đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại buổi lễ dâng hương.

- Cử lực lượng trông coi, đảm bảo tài sản cho nhân dân khi tham gia buổi lễ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuần "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" và "Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2023).

Nơi nhận:

- Thường trực BCĐ HĐH huyện,

- BCĐ HĐH xã;   

- Lưu .

   TM. BCĐ HĐH XÃ ĐỨC XƯƠNG

TRƯỞNG BAN

                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Phan Đăng Nghị

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 05:38:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,346