TIN TỔNG HỢP KHÁC
Phân công nhiệm vụ cho đoàn viên
06/06/2023 09:37:17

Gặp mặt, phân công nhiệm vụ cho Đoàn viên, sinh hoạt hè 2023

Gặp mặt và phân công nhiệm vụ cho Đoàn viên, Thanh niên và Học sinh về sinh hoạt hè tại cơ sở

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1381
Trước & đúng hạn: 1381
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 17:28:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0