GIÁO DỤC-Y TẾ
Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời
06/10/2023 08:56:06

Trường Tiểu Học Đức Xương tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời

Trường Tiểu học Đức Xương tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “ Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”


 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1381
Trước & đúng hạn: 1381
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 18:20:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0