LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc
13/11/2023 04:05:15

Lịch làm việc tuần 47 năm 2023

THỨ HAI, ngày 13/11/2023

1. Đồng chí Đỗ Trọng Tuệ - Chủ tịch UBND xã;

Sáng: Chỉ đạo khám sơ tuyển sức khỏe NVQS.

Chiều: Tiếp đoàn giám sát của Huyện ủy

2. Đồng chí Phan Đăng Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã:

Sáng: Dự Khám sơ tuyển sức khỏe NVQS

Chiều: Tiếp đoàn Giám sát của huyện ủy

THỨ BA, ngày 14/11/2023

1. Đồng chí Đỗ Trọng Tuệ - Chủ tịch UBND xã;

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND xã.

2. Đồng chí Phan Đăng Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã:

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND xã.

THỨ TƯ, ngày 15/11/2023

1. Đồng chí Đỗ Trọng Tuệ - Chủ tịch UBND xã;

Sáng: Làm việc tại cơ quan.

Chiều: Trực tiếp công dân.

2. Đồng chí Phan Đăng Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã:

Sáng: Làm việc tại cơ quan.

Chiều: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 16/11/2023

1. Đồng chí Đỗ Trọng Tuệ - Chủ tịch UBND xã;

Sáng: Dự hội nghị đại đoàn kết toàn dân thôn An Cư 2.

Chiều: Làm việc tại cơ quan..

2. Đồng chí Phan Đăng Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã:

Sáng: Dự hội nghị đại đoàn kết toàn dân thôn An Cư 2.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 17/11/2023

1. Đồng chí Đỗ Trọng Tuệ - Chủ tịch UBND xã;

Sáng: Làm việc tại cơ quan.

Chiều: Làm việc tại cơ quan.

2. Đồng chí Phan Đăng Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã:

Sáng: Làm việc tại cơ quan.

Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Các tin mới hơn
Lịch làm việc(28/11/2023)
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1387
Trước & đúng hạn: 1387
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 16:31:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0