NÔNG THÔN MỚI
Cán bộ, Đảng viên và nhân dân thôn An Cư 1 mở rộng đường làng, ngõ xóm
05/06/2023 07:59:32

Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thôn An Cư 1, xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cán bộ, Đảng viên, nhân dân và người con quê hương thành đạt thôn An Cư 1, xã Đức Xương, đóng góp kinh phí, góp công, góp của, hiến đất để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổng kinh phí đầu tư trên 1,5 tỷ đồng

 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1387
Trước & đúng hạn: 1387
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 16:06:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 7
Tất cả: 29,188