TIN TỔNG HỢP KHÁC
Kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
19/09/2023 10:13:57

Kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023

KẾ HOẠCH
Kiểmtra bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp TếtTrung thu năm2023
Thực hiệnCông văn số132 /TTYT-YTCC ngày 07/09/202 3 của
Trung tâm Y tế huyệnGia Lộc về việc tăng cường bảo đảman toàn thực phẩm
Tếttrung thu năm2023;
Ban chỉ đạoAn toàn thực phẩmxã Đức Xươngxây dựng kế hoạch kiểm
tra công tác bảo đảman toàn thực phẩmtrong dịp TếtTrung thu năm2023, cụ
thể nhưsau:
I. MỤCTIÊU
- Tăng cườngcông tác thông tin tuyên truyền,giáo dục kiến thức,pháp
luật vềATTP, thông tin chính xác, kịp thời,toàn diện,có trách nhiệmvà trung
thựccác vấn đềliên quan đếnATTP, đểnâng cao nhận thứcvà thựchành cho
người sản xuất,kinh doanh, tiêu dùng thực phẩmtrong dịp Tếttrung thu.
- Đẩy mạnhcông tác thanh tra, kiểmtra việc thực hiệnqui địnhpháp luật
vềan toàn thực phẩmqui định điều kiện cơ sở,trang thiết bị dụng cụ,yêu cầu về
kiến thức thựchành của người trực tiếptham gia sản xuất,qui định về nguồn
gốcnguyên liệu thực phẩm,qui định về đăngký công bố, tựcông bố sản phẩm,
sử dụng phẩmmàu, hương liệu, phụgia, bao bì thực phẩm,ghi nhãn thực phẩm.
- Giảm thiểu ngộ độcdo tiêu dùng thực phẩmkhông an toàn.
II. NỘIDUNG
1. Hoạt động truyềnthông bảo đảmATTP
Phối hợp với đài truyềnthanh xã tăng cườngcông tác tuyên truyền để
nâng cao nhận thứcvà thựchành cho người sản xuất,kinh doanh, tiêu dùng thực
phẩmtrong dịp Tếttrung thu. Nộidung tuyên truyềncho các đối tượng nhưsau:
a. Đối với cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm:
Thực hiệnqui địnhpháp luật vềan toàn thực phẩmqui định điều kiện cơ
sở,trang thiết bị dụng cụ,yêu cầu về kiến thức thựchành của người trực tiếp
tham gia sản xuất,qui định về nguồn gốcnguyên liệu thực phẩm,qui định về
đăngký công bố, tựcông bố sản phẩm, sử dụng phẩmmàu, hương liệu, phụgia,
bao bì thực phẩm,ghi nhãn thực phẩm.
b. Đối với ngườitiêu dùng:
- Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quảnvà sử dụng thực phẩman
toàn. Trong dịp Tếttrung thu, ngườitiêu dùng chỉmua bánh trung thu ởcác cơ
sởcó địa chỉrõ ràng, nơibày bán bánh đảm bảo điều kiện vệsinh an toàn thực
phẩm, kiểmtra kỹnhãn mác, ngày sản xuấtvà hạn sử dụng,không sử dụngbánh
đã mốc, hỏng.
2. Công tác kiểmtra
* Đối tượng kiểmtra:
Các cơ sở sản xuất,kinh doanh các loại sản phẩmbánh, kẹo phục vụ Tết
trung thu trên địabàn quảnlý.
* Nộidung kiểmtra:
Kiểmtra việc thực hiệnqui địnhpháp luật vềan toàn thực phẩm đối với
điều kiện cơ sở,trang thiết bị dụng cụ,yêu cầu về kiến thức thựchành của người
trực tiếptham gia sản xuất, nguồn gốcnguyên liệu, sử dụng phẩmmàu, hương
liệu, phụgia, bao bì thực phẩm,ghi nhãn sản phẩm.
3. Thờigian thực hiện
- Triểnkhai truyềnthông từngày :
- Triểnkhai công tác kiểmtra từngày 09/9/2023 đến15/09/2023
4. Công tác thông tin, báo cáo
Ban chỉ đạo về chất lượngVSATTP xã Đức Xươngbáo cáo kết quả hoạt
động vềTrung tâm Y tế huyệnGia Lộc trướcngày 30 /9/2023.
5. Nguồn lực
- Kinh phí hỗ trợ của địa phương.
- Kinh phí huy động từcác nguồn hợppháp khác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
Đài truyềnthanh xã tăng cườngphát sóng các bài, các chuyên mục về
phổ biếncác kiến thức vềATTP để mọi ngườidân và các cơ sở sản xuất,kinh
doanh các loại sản phẩmbánh kẹo nắm được.Nâng cao tính tựgiác và chủ động
phòng ngừa nhằm đảm bảoATTP trong dịp TếtTrung thu.
2. Công tác kiểmtra
- Giao cho trưởng đoàn kiểmtra liên ngành vềATTP củaxã chủ động
xắp xếp lịch tổ chứccho đoàn đi kiểmtra ATTP theo đúng kế hoạchvà thờigian
nêu trên.
- Trong quá trình kiểmtra kết hợptuyên truyền trực tiếp đếncác cơ sở sản
xuất,kinh doanh, các qui định củapháp luật vềan toàn thực phẩm kết hợp lấy
mẫuxét nghiệm sản phẩmtheo qui định (nếu cần), xửlý nghiêm các vi phạm
(nếucó), công bốcông khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩmvi phạmtrên các
phương tiệnthông tin đạichúng theo qui định củapháp luật.
- Kếtthúc đợt kiểmtra báo cáo kết quả vềBan chỉ đạovà UBND xã.
3. Chế độthông tin, báo cáo
Kếtthúc đợt kiểmtra, BCĐan toàn thực phẩmxã gửibáo cáo về cơ
quan thường trực BCĐan toàn thực phẩm huyệnthông qua Trung tâm Y tế
huyện trướcngày 30 /9/2023
Trên đâylà kế hoạch kiểmtra công tác bảo đảman toàn thực phẩmtrong
dịp TếtTrung thu năm2023 của BCĐan toàn thực phẩmXã Đức Xương. Yêu
cầucác ngành, các đơn vịliên quan thực hiện tốt kế hoạchnày./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạoUBND xã;
- Thành viên BCĐATTP xã;
- Đoàn kiểmtra liên ngành ATTP;
- LưuVP.
TRƯỞNGBAN
CHỦ TỊCHUBND XÃ
ĐỖ TRỌNG TUỆ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:24:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,346