Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
13 24/01/2024 Kế hoạch Mùng Đảng Mùng Xuân Giáp Thin 2024 Tải file Tải về
01 15/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND năm 2024 Tải file Tải về
01 11/01/2024 Chuong trình công tác năm Tải file Tải về
136 11/01/2024 Báo cáo phát triển kinh tế xã hôi năm 2023 phương hương năm 2024 Tải file Tải về
03 10/01/2024 kê hoach ung dung công nghê thông tin UBND xã Đức Xương Tải file Tải về
01 10/01/2024 kê hoach cải cách hành chinh UBND xã Đức Xương Tải file Tải về
11/TB-UBND 08/08/2023 Về việc mốc giói Tải file Tải về
Số 13/BC-MTTQ 31/07/2023 báo cáo kết quả công tác MTTQ6 tháng đầu năm 2023 chương trình ohoois hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm Tải file Tải về
01 02/06/2023 Về việc thông báo đại điểm bầu cử nơi niêm yết danh sách cư tri và ứng cư viên bầu cử trưởng thôn An Cư 1 và An Cư 2 Tải file Tải về
06/TB-UBND 02/06/2023 Về việc niêm yết danh sách củ tri Tải file Tải về
50/KH-UBND 24/05/2023 Về việc tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn an cư 1 và An Cư 2 Tải file Tải về
89/QĐ-UBND 24/05/2023 QQuyeets định công bố ngày bầu cử trưởng thôn Tải file Tải về
45/UBND 23/05/2023 vê việc bầu của trưởng thon mơi tách Tải file Tải về
số 47/KH-UBN 13/05/2023 Về việc tổ chưc giải pháo đất xã Đức Xương năm 2023 UBND xã Đức Xương Tải file Tải về
số 01-BTC 13/05/2023 Về việc tổ chưc giải pháo đất xã Đức Xương năm 2023Về thể lệ giải pháo đất xã Đức Xương năm 2023 UBND xã Đức Xương Tải file Tải về
số 01-BTC 13/05/2023 Về việc tổ chưc giải pháo đất xã Đức Xương năm 2023Về thể lệ giải pháo đất xã Đức Xương năm 2023 UBND xã Đức Xương Tải file Tải về
30/03/2023 ve việc các tiếu tieei chi Tải file Tải về
35 28/03/2023 Kế hoạch tuyên truyên chuyển đổi số Tải file Tải về;Tải về;
35 28/03/2023 Kế hoạch tuyên truyên chuyển đổi số Tải file Tải về
34 28/03/2023 Kế hoạch tuyên truyên chuyển cac cach hành chinh Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 187
Trước & đúng hạn: 187
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 13:52:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 30,898